Gå til hovedinnhold

Månedlig bytte av fastlege gir asynkronitet med Adresseregisteret når en lege slutter ved et legekontor midt i en måned. Hvorfor det?

Det er kun tilknytningen mellom innbygger og fastlege som endres månedlig (fastlegelistene). Fastlegeløsningen har kontinuerlige oppdateringer fra Adresseregisteret, Bedriftsregisteret, Helsepersonellregisteret og Folkeregisteret, og oppdateringene vises umiddelbart i Fastlegeregisteret og inntil 8 timer senere på Helsenorge.