Gå til hovedinnhold

Må vi følge Normen?

Alle som knytter seg til Helsenettet forplikter seg til å følge normen. Normen er en sammenstilling av lovverkets krav til informasjonssikkerhet, men stiller i noen tilfeller strengere krav enn lovverket. De fleste kravene i normen er derfor bindende for alle, uavhengig av om virksomheten ved avtale har forpliktet seg til å følge den.