Gå til hovedinnhold

Må fastlegelistene gå ut så sjelden som den 1. hver måned?

Da vi laget ny fastlegeløsning la vi i stor grad til rette for daglig bytte av fastlege, og dermed daglig endring av fastlegelistene. Dette ville imidlertid forutsette at fastlegelistene kan hentes som en løpende endringshåndtering mellom EPJ-system og Norsk Helsenett, i stedet for dagens månedlige abonnementsutsending fra NAV. Det har vist seg å ikke være mulig rent teknisk å gjennomføre en slik endringshåndtering, da det var få av EPJ-systemene som hadde tatt i bruk den tekniske løsningen Norsk Helsenett har for dette. Dersom dette endrer seg, gjør vi en ny vurdering.