Gå til hovedinnhold

Lyst til jobbe med sikkerhet i Norsk Helsenett?

Lyst til å jobbe i et av landets mest spennende sikkerhetsmiljø? Sikkerhet gjennomsyrer alt Norsk Helsenett arbeider med, og nå trenger vi påfyll av flere kloke sikkerhets-hoder som brenner for digitale helsetjenester

Hender som jobber på PC med hengelås

Norsk Helsenett er nasjonal tjenesteleverandør med en sentral rolle i digitaliseringen av den norske helse- og omsorgssektoren. Vår samfunnskritiske funksjon har blitt tydeliggjort under den pågående koronasituasjonen, hvor våre leveranser bidrar til at beredskap og behandlinger blir ivaretatt.

Vår avdeling for personvern og sikkerhet inngår i Norsk Helsenetts sikkerhetsdivisjon. Divisjonen har ansvar for sikkerhet, personvern, beredskap, juss og helsetjenestens kompetansesenter for operativ informasjonssikkerhet, HelseCERT. Nå har vi flere ledige stillinger i Trondheim og Oslo.

Sikkerhetsleder

Vi søker nå en sikkerhetsleder til tjenestesenteret som leverer IKT, arkiv og anskaffelsestjenester til etatene i den sentrale helseforvaltningen, inkludert Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, som nå koordinerer alle tiltak i forbindelse med koronapandemien. Sikkerhetslederens oppgaver er å legge til rette for at sikkerhet og personvern ivaretas i alle våre leveranser til helseforvaltningen.

Les fullstendig utlysning og søk på stillingen.

Erfarne sikkerhetsrådgivere

Vi søker også etter to erfarne sikkerhetsrådgivere som skal legge til rette for at sikkerhet og personvern gjennomsyrer de nasjonale e-helsetjenester som helsenorge.no, e-resept og kjernejournal samt den sentrale digitale infrastrukturen som knytter Helse-Norge sammen.

Den ene rådgiverstillingen er knyttet til kontoret i Trondheim, mens den andre er lagt til kontoret i Oslo.

Les fullstendig utlysningstekst og søk på stillingene ved å trykke på lenkene under.

Senior sikkerhetsrådgiver Trondheim.

Senior sikkerhetsrådgiver Oslo