Gå til hovedinnhold

Leverandører med teknologiske korona-innspill

Teknologiske løsninger hjelper i håndteringen av koronasituasjonen. Mange innspill kommer nå fra små og store leverandører. Norsk Helsenett deltar i arbeidsgruppen som skal vurdere innspillene. Gruppen ledes av Helsedirektoratet.

Dame som skriver på PC

Arbeidsgruppen jobber nå med å koordinere innspillene, slik at vi får utnyttet de digitale mulighetene i håndteringen av koronapandemien raskt og best mulig.

Mange innspill til tekniske løsninger kommer fra både offentlige og private leverandører og næringsliv.

Innspill og forslag fra leverandørene blir håndtert av portefølje i Direktoratet for e-helse og kan sendes inn til nasjonalt.portefoljekontor@ehelse.no

–Det er et mål at alle aktører skal kunne bidra i den situasjonen landet er i, og det er veldig fint at så mange leverandører melder inn digitale løsninger som kan løse nasjonale behov. Nå skal vi gjøre vårt beste for å sikre at vi får hurtig, men tilstrekkelige gjennomtenkte digitale løsninger for innbyggere og helsepersonell. Initiativene blir vurdert fortløpende basert på hva som haster mest og gir best effekt, sier Johan Ronæs, administrerende direktør i Norsk Helsenett.