Gå til hovedinnhold

Kundeundersøkelser fra Norsk Helsenett

I forbindelse med vårt strategiarbeid gjennomfører vi nå undersøkelser blant kundene av utvalgte tjenester hos Norsk Helsenett.

Vi har engasjert Norfakta Markedsanalyse til å gjennomføre undersøkelsene for oss, enten i form av telefonintervju eller gjennom spørreskjema på e-post.

I denne omgangen er det brukere av kunde-og driftssenteret og kunder i elleve virksomheter under Helse- og omsorgsdepartementet som blir kontaktet.

Tilbakemeldingene er viktige for oss, og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på undersøkelsen.