Gå til hovedinnhold

Koster det noe å bruke HelseID for helsevirksomheter?

Bruk av HelseID for helsevirksomheter inngår for tiden i medlemsavgiften i Helsenettet. Det betyr at virksomheter må være medlem av Helsenettet eller være godkjent tredjepart i Helsenettet for å bruke HelseID. Mer om kostnaden for medlemskap i Helsenettet finner du her: https://nhn.no/helsenettet/prisoversikt/

Det vil imidlertid kunne påløpe indirekte kostnader for den enkelte helsevirksomhet når de tar i bruk HelseID. Typisk er kostnader forbundet med å tilgjengeliggjøre egnet eID på tilstrekkelig sikkerhetsnivå til eget helsepersonell, eventuelle tekniske integrasjoner som må gjøres (typisk via eksterne systemleverandører), samt eventuelle faste eller variable kostnader fra identitetstilbyderne som benyttes.

Dersom ID-porten (via HelseID) brukes i autentiseringsprosessen vil det kunne tilkomme et transaksjonsgebyr fra ID-porten dersom virksomhetens bruk (tilknyttet org.nr.) overstiger 200 000 transaksjoner i året. Mer om kostnader ved bruk av ID-porten på https://samarbeid.difi.no/felleslosninger/id-porten