Gå til hovedinnhold

Koster det noe å bruke HelseID for helsepersonell?

I utgangspunktet koster det ikke noe å bruke HelseID for helsepersonell. Merk imidlertid at det kan påløpe transaksjonskostnader fra identitetstilbyderen som benyttes, men dette vil avhenge av den kommersielle avtalen helsevirksomheten har inngått med sin identitetstilbyder.

Dersom helsepersonell bruker en "privat eID", dvs. en eID som vedkommende har fremskaffet selv, slik som f.eks. "BankID på mobil", kan det også påløpe transaksjonskostnader. Bruk av privat eID i jobbsammenheng bør avklares med arbeidsgiver, da dette praktiseres eller kan oppfattes ulikt blant ulike arbeidstakere. Eventuell bruk av privat eID og implikasjonene av det, er noe den enkelte helsevirksomhet og helsepersonell må avklare seg imellom. HelseID oppfordrer hverken til, eller fraråder slik bruk, men støtter dette teknisk.