Gå til hovedinnhold

Fakturering av medlemskap i Helsenettet under Covid-19-pandemien

Informasjon knyttet til fakturering av medlemskap i Helsenettet under Covid-19-pandemien.

Norsk Helsenett SF har mottatt forespørsel fra våre medlemmer i Helsenettet om å stoppe fakturering av medlemsavgiften for de aktørene som nå er forhindret fra å jobbe på grunn av Covid-19-pandemien. I samråd med vår eier, Helse- og omsorgsdepartementet, har Norsk Helsenett SF besluttet å opprettholde fakturering av medlemsavgiften. Det er ønskelig at alle økonomiske tiltak skjer enhetlig og koordinert fra staten.

Norsk Helsenett vil imidlertid tilby betalingsutsettelse, og forfallsdato på all fakturering fra og med i dag vil være 31. august 2020; med mulighet for forlengelse avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg. Vi vil heller ikke purre fakturaer som er forfalt eller har forfallsdato før 31. august 2020. Dette gjelder alle aktører unntatt de regionale helseforetakene.

Covid-19-viruset har i dag ulik utbredelse i Norge. De siste dagene har det vært flere smittetilfeller hvor det ikke har vært mulig å identifisere smittekjeden. Dette innebærer at smittespredningen per i dag ikke er under kontroll. Med bakgrunn i dette har Helsedirektoratet fattet vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om stenging av virksomhet for å stoppe spredning av Covid-19, med mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern. Dette gjelder:

  • Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter
  • Kiropraktorer
  • Optikere
  • Fotterapeuter
  • Logopeder
  • Psykologer
  • Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin
  • Virksomheter som utfører alternativ behandling
  • Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.