Gå til hovedinnhold

Korona førte til digitalt krafttak

Hjemmekontor og videomøter er den nye hverdagen. Etter at Norsk Helsenett la til rette for konsultasjoner i virtuelle møterom, blir det nå gjennomført 800 slike møter daglig mellom pasient og behandler.

Pasient har videomøte med lege.

Mens noen allerede hadde begynt å jobbe hjemmefra, er det likevel 12. mars som markerer skillelinjen mellom før og etter korona. Det var dagen da statsminister Erna Solberg ga beskjed om at folk skulle holde seg hjemme, og arbeidsplasser og skoler ble stengt.

Digitalt løft

Helsepersonell var blant dem som tok et stort digitalt skritt da landet nesten ble nedstengt for å hindre koronaviruset i å spre seg. Nye måter å jobbe på førte til at bestillinger av virtuelle møterom hos Norsk Helsenett eksploderte.

Fra slutten av 2018 og frem til 1. mars hadde vi totalt opprettet, på nåværende plattform, 1200 virtuelle møterom til kundene våre. I dag er tallet over 19600, og Norsk Helsenett oppretter daglig 200 møterom i løsningen. Til sammen bruker kundene våre 7000 timer hver dag i virtuelle møterom.

Før korona sendte "alle" på hjemmekontor, var det på det meste mellom 150 og 180 samtidige brukere av disse møterommene. Over natten steg tallet til rundt 800.

Trygge virtuelle møter for konsultasjoner.

Den nye hverdagen førte til at Norsk Helsenett i starten av april lanserte muligheten for å opprette virtuelle møterom spesielt for konsultasjoner. mellom helsepersonell og pasient.

Det er sikkert og effektivt, og med ny funksjonalitet (smekklås), låses rommene automatisk. Det er mulig å invitere flere inn i samtalen, noe som gjør det enkelt å koble på spesialister og tolker. Mange i sektoren bruker løsningen vår, og Medisinsk poliklinisk senter på Drammen sykehus er en av dem. På nettsidene til Vestre Viken kan du lese om deres positive erfaringer med videokonsultasjon.

Frem til 12. mai har det blitt opprettet over 9000 slike møterom, og hver dag gjennomføres minst 800 møter mellom behandlere og pasienter virtuelt i møteromsløsningen fra Norsk Helsenett.

Selvbetjeningsløsninger

Med det store behovet for å kunne møtes i trygge videoløsninger, økte også behovet for å gjøre det enklere for kundene å bestille virtuelle møterom.

I midten av april lanserte Norsk Helsenett en selvbetjeningsløsing i kundeportalen som gjøre det mulig for kundene i primærhelsetjenesten å bestille og administrere egne virtuelle møterom. Der får de en fullstendig oversikt over hvilke møterom de har bestilt og kan selv endre PIN-kode til rommene.

Hjemmekontor

Også hjemmekontorløsningen til Norsk Helsenett opplevde stort trykk etter 12. mars. Norsk Helsenett oppgraderte den tekniske løsningen, slik at kapasiteten ble økt fra 2000 samtidige brukere til at 20 000 kan jobbe hjemmefra på samme tid.

Før oppgraderingen var det om lag 1000 samtidige brukere på Norsk Helsenetts hjemmekontorløsning.

For mer effektiv kundebehandling lansert vi også selvbetjeningsløsning for bestilling av hjemmekontor i kundeportalen, slik at det ikke lenger er nødvendig for helsepersonell dra fysisk innom arbeidsplassen sin for å installere hjemmekontor, slik de måtte tidligere.

Dette kan du lese mer om i tidligere artikkel på nettsidene våre.

Alle tall om videomøter er basert på møter som har vart i 60 sekunder eller mer.