Gå til hovedinnhold

KomUT 2018

Informasjon om KomUT for inneværende periode.

Møtedatoer

KomUT samling

Felles samling for alle KomUT koordinatorene og samarbeidskommunene

 • 31. mai–1. juni i Bergen
 • 30. oktober i Trondheim

Koordinatormøte

Felles møter for alle KomUT koordinatorene

 • 13. mars
 • 25. september
 • 31. oktober

Møter i nasjonal arbeidsgruppe

Møteserie for å sikre felles koordinering og planlegging på tvers av KomUT regionene.

Deltakere: Mona Pedersen, KomUT Nord; Atle Betten, KomUT Midt, Marit Hove, KomUT Vest, Irene H. Aune, KomUT Sør, Linda Solheim, KomUT Øst, Astrid Økland, NHN (nasjonal prosjektleder)

Vår:

 • 30. januar
 • 20. februar
 • 20. mars
 • 24. april
 • 15. mai
 • 12. juni

Høst

 • 21. august
 • 18. september
 • 23. oktober
 • 20. november
 • 11. desember