Gå til hovedinnhold
KomUT 2012-2014

Mandat

Beskrivelse av KomUTs mandat for perioden 2012-2014.

  • Alle kommuner skal være tilknyttet helsenettet innen 31.12.2013
  • Alle kommuner skal sende og motta pleie- og omsorgsmeldinger innen 31.12.2014
  • Alle kommuner skal øke bruken av andre typer elektroniske meldinger (basismeldinger og SYSVAK)