Gå til hovedinnhold

KomUT 2012-2014

Informasjon om KomUT for perioden 2012-2014.

I KomUT-prosjektet skal NHN sammen med fem kompetanseorganisasjoner (midt, nord, vest, sør og øst), sørge for at alle kommuner i perioden 2012-2014 får bistand og hjelp til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling med sykehus og fastleger.

I mai 2012 ble det etablert fire kompetanseorganisasjoner bestående av koordinatorer og samarbeidskommuner i helseregionene midt, sør, vest og øst. I tillegg ble det etablerte FUNNKe-prosjektet (2010) i nord inkludert i KomUT.