Gå til hovedinnhold

Vest

Informasjon om KomUT Vest, ett av de regionale kompetansenettverkene.

Bergen kommune er prosjekteier for KomUT Vest og har, sammen med Stavanger og Flora kommune, hovedansvaret for kommunene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Deltakende kommuner KomUT Vest i 2018 er Bergen, Stavanger, Flora, Eid, Karmøy, Os, Lindås, Fjell, Kvam, Sogndal, Sandnes og Randaberg.

Regionen dekker

  • 85 kommuner: 26 i Rogaland, 33 i Hordaland og 26 i Sogn og Fjordane
  • Over 300 legekontor og ca. 1000 fastleger
  • 4 helseforetak med 11 sykehus og mange DPS-er
  • Flere private ideelle institusjoner

KomUT Vest er organisert som et prosjekt med prosjektgruppe og styringsgruppe. I tillegg er det ni lokale/regionale samarbeidsnettverk, tre i hvert fylke. Alle kommunene i regionen inngår i ett av disse nettverkene og deltar på nettverksmøter i sitt lokale nettverk. Kommunene har selv, eller via IKT-samarbeid, tatt ansvar for implementering og drift av teknisk løsning. Tilsvarende har kommunene også ansvar for rutiner og oppfølging av meldingsutvekslingen. Dette er mer utfordrende jo mindre kommunen er. KomUT Vest bidrar med rådgivning, forslag til lokale innføringsprosesser, rutiner og kompetanse til alle kommuner i regionen.

Fokus for KomUT Vest i 2019 er spesielt bruk av elektroniske meldinger i helsestasjon, lab og PLO. I tillegg har vi fokus på å ivareta kommunenes interesser inn mot nasjonale fora, samt sikre at kommunene er informert om status i nasjonale satsinger inne digitale innbyggertjenester og velferdsteknologi. De etablerte samarbeidsarenaene og kompetansen som er etablert gjennom erfaring gir god ballast for det videre arbeidet.

Kontaktinformasjon

Oversikt over regionale kontakter KomUT Vest.
Navn E-post Telefon
Felles e-post/postmottak e-post  
Egil Rasmussen e-post 915 56 528
Tine Losnedal e-post 406 40 161