Gå til hovedinnhold

Nord

Informasjon om KomUT Nord, ett av de regionale kompetansenettverkene.

KomUT Nord har fire koordinatorkommuner: Alta, Lenvik, Vågan og Vefsen. Lenvik kommune leder KomUT Nord.

Hver koordinatorkommune har knyttet til seg noen ressurskommuner. Disse skal hjelpe oss å følge opp kommuner, samt arrangere nettverksmøter.

Det gjennomføres samlinger med ressurskommunene to ganger per år, i tillegg kan de delta på de nasjonale KomUT samlingene. Ressurskommuner får tilskudd fra sin koordinatorkommune.

Tidligere har hver koordinatorkommune i nord hatt ulike aktiviteter mot kommunene. I 2018 vil vi innføre faste nettverksmøter med kommuner i regionen. Disse vil bli avholdt minimum 4 ganger per år. Til disse møtene vil vi invitere inn våre kontaktpersoner i kommunene. Tema i møtene vil være i henhold til KomUT sitt mandat, og det vil være mulig for kommuner å ta opp problemstillinger og dele erfaringer i nettverket. Sammen vil det settes opp felles mål, og en plan for hvordan vi kan nå disse.

Kontaktinformasjon

Oversikt over regionale kontakter KomUT Nord.
Område Navn E-post Telefon
Helgeland Torolf Slettvoll e-post 909 56 373
Nordre Nordland Jan Dag Ottemo e-post 908 72 940
Troms og Ofoten Cecilie Ingebrigtsen e-post 482 87 859
Finnmark Mangler kontaktperson. Torolf og Jan Dag kan kontaktes.