Gå til hovedinnhold

KomUT (Kommunal utbredelse)

Kompetansenettverket skal støtte opp under kommunenes behov og videreutvikling knyttet til elektronisk samhandling og nye IKT-tiltak i kommunehelsetjenesten. Her finner du blant annet kontaktinformasjon knyttet til de ulike regionene og nettverkets mandat.

Bakgrunn

NHN fikk i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) å etablere og drifte KomUT nettverket i 2012 som en oppfølger til Helsedirektoratets prosjekt "Meldingsløftet i kommunen" (MiK).

I 2019 fikk Norsk Helsenett i oppdrag å avslutte KomUT og KS fikk i oppdrag å videreføre kompetansen i KS e-Komp.

Kompetanse

Kompetansenettverket er et kommunalt nettverk bestående av koordinatorer fra alle deler av landet. Kompetansen er vidtfavnende og ivaretar både helse-, ledelses- og ikt-faglige interesser. De fleste i nettverket har lang fartstid med denne type utviklings– og implementeringsarbeid.

Nettverket opptatt av å se helhetlig på helsesektorens behov for samhandling og digitalisering, men har et særskilt ansvar for å ivareta kommunenes interesser både nasjonalt og regionalt.

Nettverket brukes i utstrakt grad til rådgivning og deltakelse i nasjonale aktiviteter innenfor e-helse.

Se mandatene for mer informasjon.