Gå til hovedinnhold

Kommunehelsetjenestene over på Helsenettet

Norske kommuner har tatt i bruk Helsenettet til å utveksle elektroniske meldinger innen pleie- og omsorgstjenesten. Nytt av fjoråret er at også andre kommunale helsetjenester, som legevakt, øyeblikkelig hjelp døgntilbud (ØHD) og psykiatrisk tjeneste nå har startet med digital meldingsutveksling.

En av hovedmålsettingene for KomUT 2015-2017 er at kommunene skal satse enda mer på digital samhandling. Det vil si at kommunene benytter elektroniske meldinger i flere helsetjenester enn de gjør i dag. KomUT jobber for at flere helsetjenester i alle landets 428 kommuner skal dele pasientopplysninger elektronisk. Det gjelder tjenester som legevakt, helsestasjon, psykiatri, kommunal øyeblikkelig hjelp døgntilbud, ergo- og fysioterapi.

Raskere tilbakemelding

Meldinger knyttet til pleie- og omsorgstjenesten, såkalte PLO-meldinger, er nå godt utbredt. Alle kommunene, med unntak av Bærum og Båtsfjord, utvekslet elektroniske meldinger i fjor. PLO-meldingene erstatter bruk av telefaks, papir og telefon til kommunikasjon mellom helse- og omsorgstjenesten, fastlegen og sykehuset. Resultatet er raskere informasjonsdeling, og bedre kvalitet på informasjonen ved at alle har samme pasientinformasjon tilgjengelig.

Det har også vært en sterk økning i bruken av andre elektroniske meldinger, som henvisninger, epikriser, rekvisisjoner, røntgensvar og andre prøvesvar (såkalte basismeldinger). En viktig oppgave for KomUT er at alle kommuner skal kunne sende og motta standardiserte meldinger.

Flere skal med

Per 1.1.2016 benyttet 287 av landets 428 kommuner Helsenettet for å sende basismeldinger. Det er 43 flere enn året før. Ved starten av 2016 var nesten halvparten av alle kommunale legevakter i gang med å utveksle slike meldinger elektronisk. Og nå følger andre kommunale helsetjenester etter, forteller Heidi Slagsvold, prosjektleder for KomUT.

– Helsestasjonene har lenge ønsket å ta i bruk systemet for å motta elektroniske meldinger som fødselsmeldinger og epikrise fra sykehusene. KomUT har satt i gang flere tiltak for å få både helsestasjonene og andre kommunale helsetjenester til å dele pasientopplysninger ved bruk av digitale meldinger, sier Heidi Slagsvold.

Smitteeffekt

Mens det er 99% av pleie- og omsorgstjenestene i somatikken som sender PLO-meldinger digitalt, var det ved årsskiftet 355 kommuner som utvekslet PLO-meldinger elektronisk innen psykiatrihelsetjenesten. Heidi Slagsvold sier de ser en smitteeffekt når det gjelder bruk av elektroniske meldinger i kommunale helsetjenester.

– Vi har ikke konkrete tall fra hele fjoråret på alle tjenestene, men vi ser at det har vært en sterk økning i bruken av digitale meldinger innen psykiatri, kommunal legevakt og øyeblikkelig hjelp døgntilbud siden vi startet i 2015, sier Slagsvold.

Hun understreker at digitale løsninger i kommunens helsetjenester gir store gevinster for både helsepersonell og pasienter.

– Det blir bedre dokumentasjon og mer tilgjengelig informasjon, noe som tilrettelegger for bedre pasientbehandling, enten det er på sykehuset eller i kommunen. Dette fører også til økt pasientsikkerhet. Utviklingen er gledelig, og vi vil fortsatt se en sterk økning i bruk av meldinger utover i 2016, sier Slagsvold optimistisk.