Gå til hovedinnhold

Journaldokumenter i kjernejournal

Helsepersonell som har behov for innsyn i journaldokumenter for å yte forsvarlig helsehjelp, kan få tilgang til journaldokumenter fra andre virksomheter via kjernejournal.

Ser du etter kjernejournalen din?
helsenorge.no kan du logge inn og se din kjernejournal for deg som innbygger.

Utvalgt helsepersonell vil i løpet av 2020 få tilgang til journaldokumenter i kjernejournal via sitt kliniske fagsystem.

I denne utprøvingsperioden vil et begrenset antall helsepersonell kunne lese journaldokumenter når de trenger opplysningene for å utøve forsvarlig helsehjelp. Helsepersonellet som er med i utprøvingen arbeider ved utvalgte behandlingssteder som samarbeider med Oslo universitetssykehus, som Oslo kommunale legevakt, lokalsykehus i Oslo, Akershus universitetssykehus og noen fastleger i Oslo-området. Når helsepersonellet ved disse virksomhetene behandler en pasient vil de kunne lese pasientens journaldokumenter fra Oslo universitetssykehus. Etter utprøvingen vil det vurderes utvidelse av løsningen til resten av landet.

Se filmen på 3 minutter for å lære mer om journaldokumenter i kjernejournal:

 

Gå til hjelpesidene til kjernejournal for å lese mer om journaldokumenter.

Mer informasjon kan også leses på Helsenorge