Gå til hovedinnhold

Viktig informasjon om nettlesere

For å på best mulig måte ivareta sikkerhet er det viktig at det til enhver tid benyttes en nyere versjon av nettleser ved åpning av kjernejournal.

Ser du etter kjernejournalen din?
helsenorge.no kan du logge inn og se din kjernejournal for deg som innbygger.

Virksomheter som benytter kjernejournal fra et klinisk fagsystem (for eksempel elektronisk pasientjournal):

  • må sørge for å bruke en nettleser som er støttet av nettleser-leverandøren
  • må sørge for at nettleseren som er i bruk er oppdatert med tanke på sikkerhet
  • må sørge for å gå bort fra java-basert pålogging i kjernejournal

Disse kravene vil ofte måtte fylles i samarbeid med driftsleverandør for virksomheten og /eller leverandøren av journalsystemet.

Mer informasjon kan leses i "Veiledning og krav om vedlikehold av KJ-EPJ integrasjon v1.0"