Gå til hovedinnhold

Dokumentasjon for kjernejournal

Kjernejournal er en digital løsning som er tilgjengelig for helsepersonell i elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ). Her finner du teknisk informasjon om hvordan du får tilgang til kjernejournal.

Ser du etter kjernejournalen din?
helsenorge.no kan du logge inn og se din kjernejournal for deg som innbygger.

Kliniske fagsystemer med støtte for kjernejournal

Flere leverandører av kliniske fagsystemer (EPJ for fastleger, sykehus, pleie og omsorg, kurveløsning) har i dag integrasjon med kjernejournal. Dersom du som helsepersonell ikke har kjernejournal tilgjengelig i ditt kliniske fagsystem, henvend deg til lokal IT-støtte.

Kjernejournal tilbys både som en integrert nettleser (portalintegrasjon) og som API (tett integrasjon i ditt fagsystem). Henvend deg til din lokale IT-støtte for mer informasjon.

Leverandører av kliniske fagsystemer som ønsker å utvikle for integrasjon med kjernejournal bes innhente informasjon om godkjenningsprosess og kontaktadresse for integrasjon med nasjonale produkter.

Følgende systemer er per i dag tilrettelagt for kjernejournal:

Leverandør System
DIPS DIPS Classic
CERNER Doculive, Transmed
CSAM Health AMIS
CGM Journal, Allmenn, Spesialist, Legevakt, Helsestasjon, Vision
Hove System X
Infodoc Plenario
Meona Meona
Tieto Gerica
Aspit PsykBase, Physica
Metodika Skalpell
Fürst WebMed

Kjør MiljøApp (programfil) for å kontrollere oppsett og avdekke mangler

Kjernejournal er en online tjeneste som er tilgjengelig i Helsenettet og som startes i ditt kliniske fagsystem. For at tjenesten skal fungere, må ditt lokale IT-miljø være teknisk tilrettelagt for kjernejournal. Ved hjelp av MiljøApp kan du teste om alt er tilrettelagt.

Last ned Programfil kjernejournal og installer MiljøApp på din PC. Følg instruksjonene i Kjernejournal MiljøApp (PDF).

Få gjerne hjelp av lokal IT-ansvarlig til å kjøre MiljøApp. Den kan kjøres flere ganger - alle feil må rettes.

Kom i gang med bruk av kjernejournal

For alle detaljer relatert til aktivering av kjernejournal i det kliniske fagsystemet, se detaljert beskrivelse: Kjernejournal Teknisk tilrettelegging for virksomheter (PDF)

De ulike kliniske fagsystemene vil ha ulike generelle tilpassinger. Nedenfor er en mal som kan brukes av leverandør. Leverandør fyller ut detaljer og deler dette med sine kunder: Kom i gang med kjernejournal (Word)

Annen dokumentasjon