Gå til hovedinnhold

Kan vår organisasjon være en identitetstilbyder i HelseID?

Det er per i dag enkelte aktører i helsesektoren som prøver ut bruk av egen identitet i HelseID. Vår kapasitet til oppfølging er for tiden begrenset, og vi anbefaler derfor i første omgang bruk av de identitetstilbyderne som allerede er kvalifisert for tjenesten.

Dersom du lurer på om din organisasjon kan være en identitetstilbyder i HelseID, ta kontakt med HelseID på kundesenter@nhn.no.