Gå til hovedinnhold

Kan vår organisasjon være en identitetstilbyder i HelseID?

En person kan ha mange digitale identiteter, og disse identitetene kan finnes hos forskjellige identitetstilbydere. Helsepersonell kan ha en identitet hos én eller flere arbeidsgivere, hos CommfidesBankIDBuypass, Facebook, Google og mange andre.  

Alle disse identitetene representerer én og samme person, men identitetstilbyderne gir ulik grad av autentiseringsstyrke - det vil si at det vil være forskjell på i hvilken grad vi kan være sikre på at brukeren er den han sier han er. 

Noen organisasjoner er selv en identitetstilbyder, og har identiteter knyttet til sine brukere.

Les mer om identitetstilbydere under nhn.no/helseid/grunnleggende-kunnskap. Dersom du lurer på om din organisasjon kan være en identitetstilbyder i HelseID, ta kontakt med oss på kundesenter@nhn.no.