Gå til hovedinnhold

Kan jeg ta i bruk EPJ-systemer fra andre land utenfor Norge? Vil dette fungere mot Norsk Helsenett og Grunndata?

I modernisert Grunndataplattform vil vi basere integrasjonene på HL7 og FHIR tilpasset norske forhold. Så lenge et EPJ-system er koblet til Helsenettet og følger de krav som settes til bruk av HL7 og FHIR, skal det kunne koble seg til og anvende Grunndata.