Gå til hovedinnhold

MediLink Software AS

MediLink Software AS utvikler, leverer og drifter programvare for elektronisk samhandling basert på EDI og digitale dokumenter. I tillegg har vi spesialprogramvare for bandagister.

Vi ble etablert i 1998 og er lokalisert på Kongsberg. I dag er vi 19 ansatte og har over 1000 installasjoner. Vi utfører all support selv med fokus på rask respons og høy kompetanse.

DigiLink

Enkel og kostnadseffektiv utsendelse av digitale brev/innkalling/prøvesvar fra fagsystem eller andre program med utskriftsmulighet.

 • Enkel installasjon med sømløs integrasjon mot Digipost.
 • Betydelig reduksjon i kostnader.
 • Minimale tilpasninger i eksisterende programvare.
 • Sensitiv informasjon sikret med kryptering og BankID.
 • Oppfyller kravene i GDPR.

MediLink

En generell EDI-løsning for sikker synkron og asynkron utveksling av elektroniske meldinger via Norsk helsenett.

 • Funksjonalitet for PKI med bruk av digitale sertifikat for kryptering og signatur.
 • Håndterer ebXML med full bruk av CPP/CPA såvel som CPA-løs ebXML.
 • Direkte støtte for bruk av Smartkort med personlig sertifikat.
 • Funksjonalitet for synkron ebXML som benyttes mot NAV/HELFO.
 • Funksjonalitet for webservices WS-sec m/PKI som benyttes i eResept.
 • Integrasjon mot fagsystem via API eller filgrensesnitt.
 • Konfigurasjon, vedlikehold og support utføres via fjernaksess over helsenett

Ardis

Programvare for reseptbehandling (utlevering) hos bandagister.

 • eResept er sømløst integrert i programmet.
 • Varelister og takster oppdateres hvert kvartal.
 • Elektronisk innsending av oppgjør til HELFO
 • Sikkerhet i henhold til GDPR.

MediLink Software
Kongensgt 12
3611 Kongsberg

Telefon: 31 30 91 60
Telefaks: 32 76 87 87

E-post: salg@medilink.com

​​