Gå til hovedinnhold

Avans AS

Avans AS har kontor i Fjaler i Sogn og Fjordane og i Bergen, og eier og utvikler pasientadministrasjonssystemet Journal, som er spesielt tilpasset rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner.

Journal har vært i markedet fra 2006 og siden oppstarten har Avans AS knyttet til seg store aktører i markedet og opparbeidet seg stor kompetanse om rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner sine behov i den daglige behandlingen av pasienter. I tillegg til å være partner med Norsk Helsenett har Avans AS også tilknyttet seg andre store og viktige samarbeidspartnere for å kunne videreutvikle Journal.

Journal er et moderne pasientadministrasjonssystem bygget på SQL og .NET-teknologi. Programvaren håndterer alle momenter fra søknadsbehandling til epikrisesending i et rehabiliteringsopphold og har en kraftig rapporterings- og statistikkmotor for uthenting av data.

Programmet håndterer elektronisk mottak av henvisning og elektronisk sending av epikrise bygget på KITH sine standarder og benytter DIPS Communicator for sending og mottak av disse meldingene.

På bakgrunn av føringer fra Helsedirektoratet og helseforetakene har Avans AS utviklet en egen ICF-modul i Journal. ICF-tankegangen innen rehabilitering har stort fokus fra sentralt hold og ICF-modulen i Journal setter denne tankegangen i system.

Journal kan også koples mot en sikker webportal som kan håndterere kommunikasjon mellom institusjon, pasient og evt 3. part før, under og etter et opphold.

Einar Carlson Berg
Telefon: 913 81 604/815 59 340
E-post: einar@avans.no