Gå til hovedinnhold

ACOS

ACOS utvikler og implementer programvare for offentlig og privat sektor. Vi har siden oppstarten i 1997 hatt en jevn vekst, og selskapet består i dag av rundt 100 ansatte. Vi har kunder innen ulike bransjer fordelt over hele landet, og har etablert vårt hovedkontor i Bergen med avdelingskontor i Oslo og Stavanger.

​​​​ACOS Levekår omfatter flere fagsystem for behandling av saker med personsensitivt innhold i helse- og sosialsektoren. Ved å benytte disse løsningene sikrer du bedre service for tjenestemottakeren. Samtidig bidrar programvaren til at du som systembruker oppnår forenklede arbeidsprosesser, bedre beslutningsstøtte, kvalitetssikrede rutiner, økt nytteverdi og samhandling i alle le​dd internt i organisasjonen.

ACOS Levekår består av:

  • ACOS Sosial
  • ACOS Barnevern
  • ACOS Individuell Plan
  • ACOS CosDoc (pleie, omsorg og rehabilitering)

ACOS har i utviklingen av Levekårsproduktene lagt vekt på å følge nasjonale standarder og krav til data- og personsikkerhet. Systemene følger også krav til teknisk og logisk datasikkerhet. Kommunikasjon mellom soner blir ivaretatt gjennom godkjente krypterings- og signaturløsninger.

For å ivareta behovene til våre systembrukere har vi fokus på å opprettholde et tett samarbeid med dem. Vi har av den grunn etablert egne faggrupper for de ulike fagfeltene. Disse fungerer som representanter for alle våre brukere og har en god dialog med ACOS og direkte innflytelse på programvarens videre utvikling.

Våre løsninger innen helse- og sosialsektoren er utviklet spesielt for:

  • å dekke fagområder som administrerer saker og ressurser i en brukerrettet tjenesteproduksjon
  • samhandling mellom kommuner og øvrige helsetjenester gjennom elektronisk kommunikasjon
  • å kvalitetssikre informasjon og effektivisere fortløpende journalføring gjennom bruk av mobile terminaler
  • å følge dokument- og vedtakshåndtering iht. gjeldende Noark standard
  • journalføring av pasientopplysninger iht. gjeldende EPJ-standard integrasjon mot kommunens regnskaps-, lønns- og turnussystem

ACOS Individuell Plan krever sikker og god kommunikasjon mellom ACOS og kommunene som benytter løsningen. Vi anbefaler våre kommuner å bruke Norsk Helsenett som kommunikasjonsbærer ved bruk av ACOS IP. NHN vil også være naturlig å benytte innenfor vår programportefølje for Levekår, der krav til sikkerhet er essensiell og nødvendig for stabil drift.​

For mer informasjon se: www.acos.no