Gå til hovedinnhold

Jeg ønsker å bruke Sentral Forskrivningsmodul (SFM), må jeg integrere med HelseID?

Ja. Sentral Forskrivningsmodul (SFM) krever bruk av HelseID. Les mer om SFM på https://ehelse.no/prosjekt/sentral-forskrivningsmodul. Ta kontakt på so.godkjenningsprosess@nhn.no dersom du har spørsmål knyttet til integrasjon med SFM.