Gå til hovedinnhold

Jeg ønsker å bruke Kjernejournal, må jeg integrere med HelseID?

Ja. Ta kontakt med aina.blix.bjelde@ehelse.no dersom du har spørsmål knyttet til integrasjon med Kjernejournal.