Gå til hovedinnhold

Jeg ønsker å bruke kjernejournal, må jeg integrere med HelseID?

På sikt, ja. Det pågår for tiden utviklingsarbeid og pilottesting av integrasjon mellom HelseID og kjernejournal, og det er ventet at kjernejournal vil basere seg på denne typen integrasjon i fremtiden. Les mer om kjernejournal på https://www.nhn.no/kjernejournal/. Ta kontakt på kundesenter@nhn.no dersom du har spørsmål knyttet til teknisk integrasjon med kjernejournal.