Gå til hovedinnhold

Jeg ønsker å bruke Forskrivningsmodulen (FM), må jeg integrere med HelseID?

Nei, Forskrivningsmodulen (FM) krever ikke bruk av HelseID, men på sikt ønsker vi at oppslag mot kjernejournal fra FM benytter HelseID. Ta kontakt på so.godkjenningsprosess@nhn.no dersom du har spørsmål knyttet til integrasjon med FM.