Gå til hovedinnhold

Jeg jobber på et fastlegekontor, hvorfor skal vi ta i bruk HelseID?

HelseID legger til rette for god brukervennlighet og skjuler kompleksitet for pålogging på dine IT-systemerHelseID muliggjør engangspålogging ("single sign-on") til e-helseløsninger, og legger til rette for deling av data- og dokumenter. 

HelseID gjør det mulig å få en sikker pålogging til blant annet Kjernejournal, EPJ, og lokalt på din PC. Dersom du har HelseID som påloggingsmetode lokalt på din PC kan du få tilgang til både EPJ og Kjernejournal uten ny pålogging.