Gå til hovedinnhold

Jeg jobber på et fastlegekontor, hva skal til for at jeg kan bruke HelseID?

Målet er at HelseID skal benyttes i alle nasjonale e-helseløsninger og at sektoren gradvis skal ta løsningen i bruk. Helsesektoren må sikre at egne ansatte har en elektronisk ID som kan fungere både med lokale og nasjonale e-helseløsninger for å utnytte muligheten med HelseID. HelseID må støttes av din leverandør av elektronisk pasientjournalsystem (EPJ) dersom du ønsker engangspålogging ("single sign-on")