Gå til hovedinnhold

Jeg bruker ikke e-post i mitt daglige virke. Kan jeg få tilsendt dokumentene per post?

- Du har mottatt e-posten fra NHN fordi du har oppgitt en e-postadresse i vårt kundesystem. Kunder får kun tilsendt dokumentene per post dersom de ikke responderer på den opprinnelige e-posten, eller på gjentatte påminnelser. Vi ber om at alle kunder som har mulighet til det aksepterer dokumentene elektronisk.