Gå til hovedinnhold

Status verifikasjon helseforetak og private sykehus

Her kan du se status for verifikasjon av støtte for mottak av Nye standarder for henvisning, epikrise v1.2 og PLO v1.6 hos helseforetak og private sykehus.

Ved spørsmål eller tilbakemeldinger kan dere ta kontakt med oss på digitalsamhandling@nhn.no

Støtte for mottak verifisert
Støtte for mottak ikke verifisert
Ikke aktuell / ikke vurdert

Virksomhet Henvisning ny tilstand Status på henvisning Viderehenvisning Epikrise v1.2. PLO v1.6.
Akershus universitetssykehus
Aleris
Betanien hospital
Betanien sykehus
Diakonhjemmet sykehus
Finnmarkssykehuset
Haraldsplass diakonale sykehus
Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS
Helgelandssykehuset
Helse Bergen
Helse Fonna
Helse Førde
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Helse Stavanger
Lovisenberg diakonale sykehus
Martina Hansens hospital
NKS Jæren distriktspsykiatriske senter AS
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
Nordlandssykehuset
Oslo universitetssykehus
Revmatismesykehuset
Solli distriktspsykiatriske senter
St. Olavs hospital HF
Sunnaas sykehus
Sykehuset i Vestfold
Sykehuset Innlandet
Sykehuset Telemark
Sykehuset Østfold
Sørlandet sykehus
Universitetssykehuset Nord-Norge
Vestre Viken
Volvat medisinske senter
Volvat medisinske senter Nord og Midt-Norge AS
Voss distriktspsykiatriske senter (NKS Bjørkeli)