Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Spørsmål og svar

Sprørsmål og svar knyttet til tjenestebasert adressering fordelt på ulike målgrupper.

Finner du ikke svar på det du lurer på her kan du sende e-post til digitalsamhandling@nhn.no.

Generelle

Kan vi ha flere EDI-adresser per fagsystem?

Nei, det er ikke mulig å ha flere EDI-adresser på samme installasjon av fagsystem. (HER-id på tjenesteadressen din er mottaker av posten.)

Kan vi ha både personer og tjenester (kommunikasjonsparter) registrert samtidig i Adresseregisteret?

Ja, men dette gjelder kun i en overgangsfase, siden det KUN skal være fastleger som skal være registrert med person.

NB! Merk at dersom man har kommunikasjon med NAV og E-resept så må man ikke fjerne personbaserte oppføringer i Adresseregisteret.

Hvordan benytter vi feltet "annen stedsangivelse" i Adresseregisteret?

Feltet kan benyttes til å spesifisere: lokalisering, tjenesteområde eller regional/nasjonal tjeneste (i form av beskrivende egennavn). Feltet skal ikke benyttes til å oppgi navn på personer.

Kan vi beholde samme HER-id når vi endrer tjeneste?

  • Dersom dere skal flytte tjenesten fra en virksomhet til en annen så kan dere ikke beholde HER-id.
  • Dersom navnet på tjenesten endres, så beholdes HER-id (dette utføres av NHN)
  • Dersom en tjeneste endrer kodeverk, kan HER-id beholdes (dette utføres av NHN)

Hvordan registrerer vi tjenester på private virksomheter i Adresseregisteret?

Se veileder for registrering av private virksomheter i Adresseregisteret. (MERK! Hvordan EPJ-systemet benyttes legger føringer for hvordan registreringen i Adresseregisteret skal være)

Kommune

Hvordan registrerer vi interkommunale tjenester?

Registrer tjenesten på vertskommunen og benytt funksjonaliteten "dekningsområde" i Adresseregisteret for å legge til de kommunene som er med i det interkommunale samarbeidet for den enkelte tjenesten. I en overgangsperiode må feltet "annen stedsangivelse" fylles ut med kommuner som inngår i samarbeidet (ikke vertskommune).

Vår kommune har kommunal og privat fysioterapeut i samme EPJ, hvordan skiller vi på dette?

Det er kun den kommunale tjenesten som skal føres opp under kommunen. Den private fysioterapeuten må ha eget fagsystem/installasjon og egen oppføring i Adresseregisteret. (Se spørsmål; Hvordan registrerer vi tjenester på private virksomheter i Adresseregisteret).

Helsestasjonen (eller andre) bruker samme system som det kommunale legekontoret, hvilken oppføring skal denne/disse tjenestene ha?

  • Alle legekontor skal ligge med egen oppføring i Adresseregisteret.
  • Alle øvrige kommunale helsetjenester skal registreres under den kommunale oppføringen i AR.
  • De kommunale tjenestene skal ikke være registrert som person.

Ta kontakt med din koordinator i Kompetansenettverk for e-helse (tidligere Kom-UT) så vil de bistå. https://nhn.no/komut-kommunal-utbredelse/

Vår kommune skal slå seg sammen f.o.m 01.01.2020, hva må vi gjøre?

Se Veileder for kommunesammenslåing. Se oversikt over kommuner som skal slå seg sammen (PDF).

Fysioterapeuter, avtalespesialister, tannleger, osv (se for øvrig generelle spørsmål og svar)

Hvordan kan de som ønsker å komme i kontakt med «meg» vite hvor jeg jobber når jeg ikke har navnet mitt i AR?

Adresseregisteret kan ikke benyttes som oppslagsverk for å finne ut hvor den enkelte helsearbeider jobber.

Statlige aktører

Kan jeg kommunisere TBA med NAV, e-resept og HELFO?

Dersom du har kommunikasjon med noen av de ovennevnte aktørene skal dagens kommunikasjonsoppsett beholdes inntil videre.