Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Spørsmål og svar

Sprørsmål og svar knyttet til tjenestebasert adressering fordelt på ulike målgrupper.

Finner du ikke svar på det du lurer på her kan du sende e-post til digitalsamhandling@nhn.no.

Generelle

Kan vi ha flere EDI-adresser per fagsystem?

Nei, det er ikke mulig å ha flere EDI-adresser på samme installasjon av fagsystem. (HER-id på tjenesteadressen din er mottaker av posten.)

Kan vi ha både personer og tjenester (kommunikasjonsparter) registrert samtidig i Adresseregisteret?

Ja, men dette gjelder kun i en overgangsfase, siden det KUN skal være fastleger som skal være registrert med person.

NB! Merk at dersom man har kommunikasjon med NAV og E-resept så må man ikke fjerne personbaserte oppføringer i Adresseregisteret.

Hvordan benytter vi feltet "annen stedsangivelse" i Adresseregisteret?

Feltet benyttes dersom du har flere kommunikasjonsparter med samme navn. Der skriver du enten hvilket sted/lokasjon tjenesten hører til (gjelder som oftest innen spesialisthelsetjenesten), eller hvilket tjenesteområde (gjelder dersom du har flere fagsystem som benytter samme kommunikasjonsparter).

I en overgangsfase skal feltet også benyttes i forbindelse med "dekningsområde" (se Q&A "Hvordan registrerer vi interkommunale tjenester.")

Kan vi beholde samme HER-id når vi endrer tjeneste?

  • Dersom dere skal flytte tjenesten fra en virksomhet til en annen så kan dere ikke beholde HER-id.
  • Dersom navnet på tjenesten endres, så beholdes HER-id (dette utføres av NHN)
  • Dersom en tjeneste endrer kodeverk, kan HER-id beholdes (dette utføres av NHN)

Kommune

Hvordan registrerer vi interkommunale tjenester som ikke er legevakt?

Registrer tjenesten på vertskommunen og benytt funksjonaliteten "dekningsområde" i Adresseregisteret for å legge til de kommunene som er med i det interkommunale samarbeidet for den enkelte tjenesten. I en overgangsperiode må feltet "annen stedsangivelse" fylles ut med kommuner som inngår i samarbeidet (ikke vertskommune).

Vår kommune har kommunal og privat fysioterapeut i samme EPJ, hvordan skiller vi på dette?

Det er kun den kommunale tjenesten som skal føres opp under kommunen. Den private fysioterapeuten må ha eget fagsystem/installasjon og egen oppføring i Adresseregisteret.

Helsestasjonen (eller andre) bruker samme system som det kommunale legekontoret, hvilken oppføring skal denne/disse tjenestene ha?

  • Alle legekontor skal ligge med egen oppføring i Adresseregisteret.
  • Alle øvrige kommunale helsetjenester skal registreres under den kommunale oppføringen i AR.
  • De kommunale tjenestene skal ikke være registrert som person.

Ta kontakt med din koordinator i Kompetansenettverk for e-helse (tidligere Kom-UT) så vil de bistå. https://nhn.no/komut-kommunal-utbredelse/

Vår kommune skal slå seg sammen f.o.m 01.01.2020, hva må vi gjøre?

Se Veileder for kommunesammenslåing. Se oversikt over kommuner som skal slå seg sammen (PDF).

Fysioterapeuter, avtalespesialister, tannleger, osv (se for øvrig generelle spørsmål og svar)

Vi har kommunal og privat fysioterapeut, hvordan registrerer vi dette?

  • Den kommunale fysioterapeuten skal føres opp under kommunens oppføring med tjenesten Fysioterapi.
  • Den private fysioterapeuten må ha eget fagsystem/installasjon og egen oppføring i Adresseregisteret og registreres med tjenesten Fysioterapi.

Kan vi ha både personer og tjenester registrert samtidig i Adresseregisteret?

Ja, men dette gjelder kun i en overgangsfase da det KUN skal være fastleger som skal være registrert med person. MERK at dersom man har kommunikasjon med NAV og e-resept så må man ikke fjerne personbaserte oppføringer i Adresseregisteret.

Hvordan kan de som ønsker å komme i kontakt med «meg» vite hvor jeg jobber når jeg ikke har navnet mitt i AR?

Adresseregisteret kan ikke benyttes som oppslagsverk for å finne ut hvor den enkelte helsearbeider jobber.

Statlige aktører

Kan jeg kommunisere TBA med NAV, e-resept og HELFO?

Dersom du har kommunikasjon med noen av de ovennevnte aktørene pr nå så må du ikke endre disse. MEN du kan legge til tjenester som kan benyttes i kommunikasjon med de øvrige aktørene.