Gå til hovedinnhold

Sluttrapport for innføring

Norsk Helsenett har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse koordinert innføring av Standard for tjenestebasert adressering (HIS 1153) i helse- og omsorgssektoren. Innføringsprosjektet ble avsluttet 1.juni 2020 og Norsk Helsenett har utarbeidet en sluttrapport for prosjektet.