Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Nasjonal plan for innføring

Norsk Helsenett har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse utarbeidet en nasjonal plan for innføring av Standard for tjenestebasert adressering (HIS 1153) samt støtte for kontaktopplysninger (HISD 1147:2017).