Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Endringer i AR

Endringer i Adresseregisteret krever samtidighet i sektoren. Her vil du finne en overordnet oversikt over planlagte og utførte endringer i Adresseregisteret i henhold til innføring av Standard for tjenestebasert adressering. Gjennomførte endringer i Adresseregisteret påvirker meldingsutvekslingen mellom virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten, og virksomhetene må selv sørge for at endringene implementeres i deres fagsystem. Tidslinjen vil bli løpende oppdatert.

2018
September

Endring av navn på tjenestetyper hos kommuner. Se varsel om endring av navn på tjenestetyper - kommune (PDF).

2019
04.03.2019
Kommune

Siste frist for å avtale med NHN tidspunkt for endringer i AR.

18.03.2019

Funksjonalitet for endring av tjenestetyper som skal beholde HER-id produksjonssettes.

28.03.2019

Endringer i AR for helseforetak i Helse Vest.

01.04.2019

Endringer i tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten. Se varsel om endring i tjenestetyper for spesialisthelsetjenesten (PDF).

09.04.2019

Endringer i AR for helseforetak i Helse Vest. Se varsel informasjon om endrede elektroniske adresser for helseforetakene i Helse Vest

27.05.2019

Endring i AR for kommuner i region øst. Se foreløpig varsel om endringer for kommuner (PDF).

03.06.2019

Endring i AR for kommuner i region midt. Se foreløpig varsel om endringer for kommuner (PDF).

05.06.2019

Endring i AR for helseforetak i Helse Midt. Se varsel til-samhandlingsparter om endringer i Helse Midt-Norge (PDF).

11.06.2019

Endring i AR for kommuner i region vest. Se foreløpig varsel om endringer for kommuner (PDF).

13.06.2019

Endringer i AR for kommuner i region nord. Se varsel om endring av navn på tjenestetyper - kommune (PDF)

17.06.2019

Endring i AR for kommuner i Helse Sør, Vestfold og Telemark. Se foreløpig varsel om endringer for kommuner (PDF).

01.10.2019

Navneendringer:
Fra kodeverk 8669: 1 Allmenn tannhelse (offentlig og privat) endrer navn til Allmenn tannhelse.
Fra kodeverk 9040: Virksomhetstype 103 Privatpraktiserende autorisert helsepersonell. Endrer navn til Fastlege og annen privat virksomhet som yter helsehjelp.
Fra kodeverk 9040: Virksomhetstype 109 Bandagist. Endrer navn til Bandasjist.

Flytting av tjenestetype. Tjenestetype KP03 Psykisk helsetjeneste flyttes fra kodeverk 8663 til 8666.

31.10.2019

Endringer i Adresseregisteret (AR) for kommunene. Se hvilke endringer som gjennomføres.

15.11.2019

Siste frist for endring av tjenestetyper som beholder HER-id må være gjennomført. Se aktivitet siste frist for endringer | Spesialisthelsetjenesten.

31.12.2019

Frist for innføring av tjenestebasert adressering.