Gå til hovedinnhold
Tjenestebasert adressering

Aktiviteter

På denne siden vil det bli informert om endringer i Adresseregisteret knyttet til innføring av tjenestetypene i standarden. Kommende endringer vil bli varslet seneste 3 uker i forkant. Varsler som sendes ut til virksomhetene i forkant av endringer vil bli arkivert her i ettertid.

I henhold til Standard for tjenestebasert adressering skal tjenestetyper oppført i Adresseregisteret benyttes i adressering av elektroniske meldinger.

Det vil bli gjennomført en opprydding av hvilke virksomhetstyper som skal benyttes i Adresseregisteret. Nye virksomhetstyper skal opprettes, eksisterende virksomhetstyper bytter navn og noen virksomhetstyper avvikles.

NHN vil ha en gjennomgang av Adresseregisteret for å se hvilke virksomheter som ligger med feil virksomhetstype og gjennomføre flytting av disse. Flyttingen vil ikke bli gjennomført før vi er sikre på at fagsystem og kommunikasjonsmoduler er i stand til å sende/motta til de nye virksomhetstypene OG at virksomhetene som skal flyttes er i stand til å kommunisere med de tjenestetypene som er tilgjengelige for den aktuelle virksomhetstypen. I praksis betyr det i hovedsak at de virksomheter som i dag er registrert i Adresseregisteret med personer og kommuniserer personbasert, må kunne håndtere tjenestebasert kommunikasjon.

Leverandørene må sørge for å implementere nye tjenestetyper i henhold til standarden i fagsystemene før disse kan tas i bruk av virksomhetene. Før endring av tjenestetyper gjennomføres må det sikres at samhandlingsparter kan motta meldinger tjenestebasert. Virksomhetene er selv ansvarlig for denne varslingen etter hvert som de legger om, i henhold til eksisterende avtaler med deres samhandlingsparter.

22.03.2019: Siste frist for varsel – kommune- og spesialisthelsetjenesten

I uke 22-25 skjer følgende endringer i Adresseregistret for kommunene:

 • Utgåtte tjenestetyper fjernes av kommuner.
 • Endring av navn og flytting av kodeverk (utføres av NHN):
  • Fra: Ergoterapi pleie og omsorg (8663) til Ergoterapi (8666)
  • Fra: Fysioterapi pleie og omsorg (8663) til Fysioterapi (8666)
  • Fra: Psykolog pleie og omsorg (8663) til Psykologtjeneste (8666)

Tilsvarende tjenester for helsestasjon håndteres til høsten.

Koordinatorene i kompetansenettverk for e-helse (tidligere Kom-UT) koordinerer for sine kommuner og avtaler endringstidspunkt med Norsk Helsenett. Berørte virksomheter må innen 22.03.2019 varsle samhandlingsparter om endringene.

I uke 22-25 skjer følgende endringer i Adresseregistret for spesialisthelsetjenesten:
Endringer i Adresseregistret for spesialisthelsetjenesten.

 • Utgåtte tjenestetyper fjernes av spesialisthelsetjenesten.
 • Endring av navn og flytting av kodeverk på tjenester hvor man beholder HER-id (utføres av NHN). Dersom endring og flytting av kodeverk skal gjøres til høsten, er siste frist for varsling 15.08.2019 og endringen må være utført innen 15.11.2019.

De regionale helseforetakene sine IKT-selskapene koordinerer for sine helseforetak og avtaler tidspunkt med NHN. Berørte virksomheter må innen 22.03.2019 varsle samhandlingsparter om endringene.

Detaljert gjennomføringsplan kommer.

15.08.2019: Siste frist for varsel til samhandlingsparter ved endring av tjenestetyper og beholde HER-id.

Dersom en virksomhet skal endre tjenestetype og beholde HER-id i Adresseregistret må endringene være avtalt med NHN før 15. august 2019 og virksomheten må varsle sine samhandlingsparter om endringene.

Kommune:

Endring av navn og flytting av kodeverk (utføres av NHN):

 • Fra: Ergoterapi helsestasjon (8663) til Ergoterapi (8666)
 • Fra: Fysioterapi helsestasjon (8663) til Fysioterapi (8666)
 • Fra: Psykolog helsestasjon (8663) til Psykologtjeneste (8666)

Koordinatorene i kompetansenettverk for e-helse (tidligere Kom-UT) koordinerer for sine kommuner og avtaler endringstidspunkt med NHN.

Spesialisthelsetjenesten:

Endringer som ikke ble håndtert ved sist endring (se Siste frist for varsel – kommune- og spesialisthelsetjenesten) må varsles. De regionale helseforetakene sine IKT-selskapene koordinerer for sine helseforetak og avtaler tidspunkt med NHN.

For mer informasjon se spørsmål og svar.

15.11.2019: Siste frist for endringer | Spesialisthelsetjenesten

F.o.m 15. november 2019 vil det ikke bli gjort endringer i Adresseregistret på tjenestetyper som skal beholde HER-id, jf. Siste frist for varsel – kommune- og spesialisthelsetjenesten.

For mer informasjon se spørsmål og svar.