Gå til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er en felles adresseringsmetode som sikrer en enhetlig og robust adressering når elektroniske meldinger benyttes i samhandling i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvordan virksomhetene er organisert. Her finner du informasjon om viktige datoer knyttet til den koordinerte innføringen av tjenestebasert adressering.

For informasjon om standarden se ehelse.no.

Viktige datoer

2019
01.01.2019

Ingen endringer i kodeverket for tjenestetyper for spesialist- og kommunehelsetjenesten frem til 31.12.2019.

22.03.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Siste frist for å varsle samhandlingsparter.

27.05.2019 - 20.06.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Varslede endringer fra 22.03.2019 gjennomføres.

21.06.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Utgåtte tjenestetyper er fjernet fra AR.

21.10.2019 - 15.11.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Varslede endringer fra 15.08.2019 gjennomføres.

01.06.2020

Frist for innføring av tjenestebasert adressering