Gå til hovedinnhold

Tjenestebasert adressering

Tjenestebasert adressering er en felles adresseringsmetode. Metoden sikrer en enhetlig og robust adressering når elektroniske meldinger benyttes i samhandling i helse- og omsorgstjenesten, uavhengig av hvordan virksomhetene er organisert. Her finner du viktige datoer knyttet til innføringen av tjenestebasert adressering.

For informasjon om standarden se ehelse.no.

Viktige datoer

2019
01.01.2019

Ingen endringer i kodeverket for tjenestetyper for spesialist- og kommunehelsetjenesten frem til 31.12.2019.

22.03.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Siste frist for å varsle samhandlingsparter.

27.05.2019 - 20.06.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Varslede endringer fra 22.03.2019 gjennomføres.

21.06.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Utgåtte tjenestetyper er fjernet fra AR.

21.10.2019 - 15.11.2019
Kommune- og spesialisthelsetjeneste

Varslede endringer fra 15.08.2019 gjennomføres.

01.06.2020

Frist for innføring av tjenestebasert adressering