Gå til hovedinnhold

Status leverandører

Oversikten viser hvor langt i innføringsløpet av tjenestebasert adressering de ulike EPJ-leverandørene har kommet. Informasjonen baserer seg på samsvarstesting på samsvar.nhn.no.

Vist i samsvarstest
Ikke på plass ennå
Tabell: Oversikt over progresjon for innføring av e-helsestandarder.
Firma/installasjon System TBA K S/F D
DIPS Front (ACOS) CosDoc
Viken fylkeskommune Nextsys Dental Office offentlig
Aleris Skalpell
Apertura Apertura
Arken Software Dentica
Arko Arko Helse
ASPIT PsykBase
ASPIT Physica
Cerner Doculive
Citera AS Citera
CGM CGM Journal
Diakonhjemmet DIPS
DIPS DIPS Classic
Extensor Extensor05
Hano Hano
Helse Midt Doculive
Helse Nord DIPS
Helse Sør-Øst DIPS
Helse Vest DIPS
Infodoc Plenario
Lovisenberg DIPS
Metodika Skalpell
Opus Opus dental
Orthodontis Orthodontis
Pasientsky Pasientsky
Pasientsky (ProMed) ProMed
Pasientsky (Hove) System X
Pridok PRIDOK EPJ
SOMA Solutions SOMA
Tectra Winpro
Tieto Gerica
Unident AS Nextsys (Privat)
Visma Hspro
Visma Profil
Volvat Midt/Nord Skalpell
Volvat Sør/Vest DIPS
Fürst Webmed

For mer informasjon om tjenestebasert adressering, se Direktoratet for e-helse sin oversikt over standarder.

Kontaktopplysninger gir informasjon om ansvarlig/utførende enhet som meldingsmottaker kan benytte ved spørsmål eller i forbindelse med oppføring. Mer informasjon om bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

Annen stedsangivelse og dekningsområde er informasjon som må vises i EPJ-systemet for at brukere skal kunne sende tjenestebasert, og er informasjon som ligger i Adresseregisteret.

Teknisk beskrivelse annen stedsangivelse.
Teknisk beskrivelse dekningsområde.