Gå til hovedinnhold

Status leverandører

Oversikten viser hvor langt i innføringsløpet av tjenestebasert adressering de ulike EPJ-leverandørene har kommet. Informasjonen baserer seg på samsvarstesting på samsvar.nhn.no.

Vist i samsvarstest
Ikke på plass ennå
Tabell: Oversikt over progresjon for innføring av e-helsestandarder.
Firma/installasjon System TBA K S/F D
Aleris Skalpell
Apertura Apertura
Arken Software Dentica
Arko Arko Helse
ASPIT PsykBase Online
ASPIT Physica Online
ASPIT PsykBase/Physica/Medica
Cerner Doculive
Citera AS Citera
CGM CGM Journal
Diakonhjemmet DIPS
DIPS DIPS Classic
DIPS Front (ACOS) CosDoc
Extensor Extensor05
Hano Hano
Helse Midt Doculive
Helse Nord DIPS
Helse Sør-Øst DIPS
Helse Vest DIPS
Infodoc Plenario
Lovisenberg DIPS
Metodika Skalpell
Opus Opus dental
Orthodontis Orthodontis
Pasientsky Pasientsky
Pasientsky (ProMed) ProMed
Pasientsky (Hove) System X
Pridok PRIDOK EPJ
SOMA Solutions SOMA
Tectra Winpro
Tieto Gerica
Unident AS Nextsys (Privat)
Viken fylkeskommune Nextsys Dental Office offentlig
Visma Hspro
Visma Profil
Vitec HK-Data Velferd
Volvat Midt/Nord Skalpell
Volvat Sør/Vest DIPS
Webmed Webmed

For mer informasjon om tjenestebasert adressering, se Direktoratet for e-helse sin oversikt over standarder.

Kontaktopplysninger gir informasjon om ansvarlig/utførende enhet som meldingsmottaker kan benytte ved spørsmål eller i forbindelse med oppføring. Mer informasjon om bruk av kontaktopplysninger i basismeldinger, dialogmelding og pleie- og omsorgsmeldinger.

Annen stedsangivelse og dekningsområde er informasjon som må vises i EPJ-systemet for at brukere skal kunne sende tjenestebasert, og er informasjon som ligger i Adresseregisteret.

Teknisk beskrivelse annen stedsangivelse.
Teknisk beskrivelse dekningsområde.