Gå til hovedinnhold

Svarrapport og rekvisisjon - overgangsperiode

Svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6 skal være ferdig innført innen 31.12.2021. På denne siden finner du informasjon om den koordinerte innføringen.

Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne

  • motta svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6 fra 01.07.2021.
  • sende svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi innen 31.12.2021.

Utvikling av funksjonalitet for kobling av relaterte meldinger i henhold til HITS 1218:2019, vil følge samme innføringsløp som de aktuelle meldingstypene.

Funksjonalitet for kobling av rekvisisjon og svarrapport skal være utviklet innen 01.07.2021.

Viktige datoer

2020
01.07.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6.

2021
31.12.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6.