Gå til hovedinnhold

Svarrapport og rekvisisjon - overgangsperiode

Koordinert Innføring av Svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6 utsettes.

Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk helsenett besluttet at planene for koordinert innføring av Svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og Rekvisisjon radiologi v1.6 skal utsettes.

Planene utsettes med bakgrunn i den krevende situasjonen vi befinner oss i med koronapandemien. Direktoratet for e-helse og Norsk helsenett ønsker ikke pålegge sektoren økt belastning gjennom innføring av nye svarrapporter og rekvisisjon radiologi.

Innføring av Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6 utsettes til 2022, med frist for støtte av mottak 1.februar 2022. 1.juni 2022 skal alle aktuelle aktører sende Svarrapport v1.4 og Rekvisisjon radiologi v1.6.

Viktige datoer

2022
01.02.2022

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6.

01.06.2022

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6.