Gå til hovedinnhold

PLO-meldinger - overgangsperiode

PLO-meldinger v1.6 skal være ferdig innført innen 01.07.2021 og erstatter PLO-meldinger v1.5. På denne siden finner du informasjon om den koordinerte innføringen.

Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne

  • motta PLO-meldinger v1.6 fra 31.12.2020. 
  • sende PLO-meldinger v1.6 innen 01.07.2021.

Viktige datoer

2020
31.12.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta PLO-meldinger v1.6.

2021
01.07.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende PLO-meldinger v1.6.