Gå til hovedinnhold
Overgang til siste versjon

Overgangsperiode

Informasjon om overgangsperiodene for overgang til siste versjon.

For virksomheter som er inkludert i innføringsplanen er målsetningen at overgang til siste versjon av standarder som er oppført med to likestilte versjoner i IKT-forskriften skal være innført i henhold til følgende tidsplan:

  • Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne motta epikrise v1.2 fra 01.10.2020. Alle aktuelle aktører skal kunne sende epikrise v1.2 innen 31.12.2020.
  • Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne motta PLO-meldinger v1.6 fra 31.12.2020. Alle aktuelle aktører skal kunne sende PLO-meldinger v1.6 innen 01.07.2021.
  • Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne motta svarrapport v1.4 (medisinsk biokjemi, mikrobiologi, immunologi, patologi og radiologi) og rekvisisjon radiologi v1.6 fra 01.07.2021. Alle aktuelle aktører skal kunne sende svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi innen 31.12.2021.

Basert på tilbakemeldingene fra sektoren vil utvikling av funksjonalitet for kobling av relaterte meldinger i henhold til HITS 1218:2019 følge samme innføringsløp som de aktuelle meldingstypene. Funksjonalitet for kobling av epikrise mot henvisning skal være utviklet innen 01.10.2020. Funksjonalitet for kobling av rekvisisjon og svarrapport skal være utviklet innen 01.07.2021.