Gå til hovedinnhold
Overgang til siste versjon

Nasjonal plan for innføring

Norsk Helsenett har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse utarbeidet en nasjonal plan for overgang til siste versjon av standarder som er oppført med to likestilte versjoner i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften).