Gå til hovedinnhold

Epikrise v1.2 - overgangsperiode

Epikrise v1.2 skal være ferdig innført innen 01.07.2021 og erstatter Epikrise v1.1. På denne siden finner du informasjon om den koordinerte innføringen.

Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk Helsenett besluttet at planene for koordinert innføring i 2020 skal endres. Dette gjelder følgende standarder: Henvisning ny tilstand, Status på henvisning, Viderehenvisning og Epikrise v1.2.

 

Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgssektoren skal kunne

  • motta epikrise v1.2 fra 01.01.2021.
  • sende epikrise v1.2 innen 01.07.2021.

Utvikling av funksjonalitet for kobling av relaterte meldinger i henhold til HITS 1218:2019, vil følge samme innføringsløp som de aktuelle meldingstypene.
Funksjonalitet for kobling av epikrise mot henvisning skal være utviklet innen 01.10.2020.

 

Viktige datoer

2020
01.10.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Epikrise v 1.2

2021
01.01.2021

Virksomhet skal være klar for mottak av meldingene på riktig versjon av standardene, men ikke ta meldingene i bruk. Norsk Helsenett vil bruke perioden frem til 1.april til å verifisere slik at virksomhetene skal være trygg på at alle kan motta.

01.04.2021

Virksomhet kan starte med å sende meldingene på riktig versjon av standardene.

01.07.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende Epikrise v1.2.