Gå til hovedinnhold

Overgang til siste versjon

Overgang til siste versjon har som mål å få virksomheter over på én versjon av standarder i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften), som står oppført med likestilte versjoner. I dag er det en utfordring for samhandlingen i sektoren at virksomheter kan støtte ulike versjoner av samme standard. Norsk Helsenett har utarbeidet nasjonal plan for innføring på oppdrag fra Direktoratet for e-helse.

Viktige datoer

2019
02.09.2019

Frist for leverandører og virksomheter å svare ut kost/nytte vurdering.

30.09.2019

Frist for innlevering av kost/nytte vurdering.

18.10.2019

Frist for planer for overgang til én versjon fra virksomheter og leverandører.

22.11.2019

Frist for ferdigstillelse av nasjonal plan for overgang til siste versjon.