Gå til hovedinnhold

Overgang til siste versjon

Overgang til siste versjon har som mål å få virksomheter over på én versjon av standarder i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften), som står oppført med likestilte versjoner. Informasjon på denne siden gjelder epikrise v1.2, pleie- og omsorgsmeldinger v1.6, svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6.

I dag er det en utfordring for samhandlingen i sektoren at virksomheter kan støtte ulike versjoner av samme standard. Norsk Helsenett har derfor utarbeidet nasjonal plan for innføring på oppdrag fra Direktoratet for e-helse. 

Overgang til siste versjon av standarder som er oppført med to likestilte versjoner i IKT-forskriften, skal være innført i henhold til følgende tidsplanen nedenfor. Dette gjelder for virksomheter som er inkludert i innføringsplanen.

Det er viktig å sikre at virksomhetene har en koordinert overgang til nye standarder og at meldingsutvekslingen ikke stopper opp. Overgangsperioden må overholdes av alle som er påvirket av innføringen.

De som skal sende en melding må være trygge på at mottaker er i stand til å motta. Det er derfor behov for å sette en dato hvor alle virksomheter som har plikt til å motta denne type melding, skal være i stand til å motta den nye versjonen.

I en avgrenset overgangsperiode må deretter både gammel og ny standard eller versjon av standard kunne mottas. Både virksomhetene og leverandørene har påpekt behov for dette.