Gå til hovedinnhold

Overgang til siste versjon

Overgang til siste versjon har som mål å få virksomheter over på én versjon av standarder i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten (IKT-forskriften), som står oppført med likestilte versjoner. I dag er det en utfordring for samhandlingen i sektoren at virksomheter kan støtte ulike versjoner av samme standard. Norsk Helsenett har utarbeidet nasjonal plan for innføring på oppdrag fra Direktoratet for e-helse.

Utsatt innføring av meldingsstandarder for henvisning og epikrise som følge av COVID-19
Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk Helsenett besluttet at planene for koordinert innføring i 2020 må endres som følge av COVID-19. Dato for mottak av Henvisning ny tilstand, Status på henvisning, Viderehenvisning og Epikrise v1.2 er utsatt til 01.10.2020. Les mer om innføring av standarder på e-helse siden nettsider.

Viktige datoer

2020
01.10.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Epikrise v 1.2

31.12.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende Epikrise v1.2. Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta PLO-meldinger v1.6

01.07.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende PLO-meldinger v1.6. Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6

31.12.2021

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende svarrapport v1.4 og rekvisisjon radiologi v1.6.