Gå til hovedinnhold
Overgang til én versjon

Nasjonal plan for innføring

Norsk Helsenett skal på oppdrag fra Direktoratet for e-helse utarbeide en nasjonal plan for overgang til én versjon. Planen skal ferdigstilles av Norsk Helsenett innen 22.11.2019, og vil publiseres her når den er vedtatt.