Gå til hovedinnhold
Henvisning 2.0 og Status på henvisning

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar knyttet til innføring av Henvisning 2.0 og Status på henvisning.

Finner du ikke svar på det du lurer på her kan du sende e-post til digitalsamhandling@nhn.no.

Hvorfor skal det innføres nye meldinger i henvisningsprosessen?

De nye meldingene som tas i bruk er tilpasset endringer i pasient- og brukerrettighetsloven, Prioriteringsforskriften og Nasjonal veileder for henvisninger til spesialisthelsetjenesten for å støtte pasientens rettigheter for helsehjelp og ivaretakelse av informasjonsplikten. Både pasient og henvisende instans skal ha informasjon om hvilke vurderinger som spesialisthelsetjenesten har gjort av henvisningen.

Bruk av de nye meldingene for henvisning vil føre til spart tid hos avsender og mottaker, fjerne bruk av papirforsendelse (Status på henvisning), samt mulighet for å inkludere vedlegg i henvisningen. Det er i tillegg forventet betydelige økonomiske gevinster hos spesialisthelsetjenesten ved innføring av melding for Viderehenvisning. "Henvisning ny tilstand" og "Status på henvisning" vil alene gi samfunnsøkonomisk gevinst på minimum 619 millioner i løpet av 10 år.

Hvor finner vi informasjon om utvidelse av informasjon i ebXML konvolutten, overvåkning av meldingsversjoner?

"Innføring av "Overvåkning av meldingsversjoner i ebXML" (HISD 1210:2018) https://ehelse.no/hisd1210-2018

Kan jeg teste sending og mottak av Henvisning 2.0 og Status på henvisning i Meldingsvalidator – Test og godkjenning?

Henvisning 2.0 med Ny tilstand og Viderehenvisning er tilgjengelig allerede.

Kan vi ta i bruk Henvisning 2.0 og Status på henvisning nå?

Hvis man har en bilateral avtale med mottaker som kan ta imot Henvisning 2.0 og/eller Status på henvisning, er det ingenting i veien for å ta dette i bruk. Man må allikevel benytte Henvisning 1.0 eller 1.1 for alle andre som ikke har dette innført.

Hvilke konsekvenser har innføring av Henvisning 2.0 for dagens meldingsutveksling?

Henvisning ny tilstand skal erstatte dagens henvisningsmeldinger versjon 1.0 og 1.1. Dette betyr at fra 01.07.2021 skal tidligere henvisningsmeldinger ikke benyttes.

Bruk av epikrise som henvisning skal også avsluttes innen samme dato.