Gå til hovedinnhold
Henvisning 2.0 og Status på henvisning

Overgangsperiode

Det er viktig å sikre at virksomhetene har en koordinert overgang til nye standarder og at meldingsutvekslingen ikke stopper opp. Overgangsperioden må overholdes av alle som er påvirket av innføringen.

Det er viktig å sikre at virksomhetene har en koordinert overgang til nye standarder og at eksisterende samhandling ikke stopper opp. De som skal sende en melding må være trygge på at mottaker er i stand til å motta. Det er derfor behov for å sette en dato hvor alle virksomheter som har plikt til å motta denne type melding, skal være i stand til å motta den nye versjonen. I en avgrenset overgangsperiode må deretter både gammel og ny standard eller versjon av standard kunne mottas. Både virksomhetene og leverandørene har påpekt behov for dette.

I overgangsperioden kan virksomheter som skal sende meldingen, begynne med dette uten at de eksplisitt må avtale dette med den enkelte mottaker. Etter startdatoen for overgangsperioden er det opp til den enkelte aktør å ferdigstille innføringen av sending av meldingsstandarden. Innen sluttdatoen for overgangsperioden skal innføringen av sending være ferdigstilt i alle virksomheter.

Samhandlingsparter som er klare til å benytte de nye standardene før overgangsperioden starter kan gjøre dette, gitt at bilaterale avtaler er etablert mellom samhandlingspartene om at nyeste versjon av standarden skal brukes.

På grunn av innspill fra sektoren og føringer fra Direktoratet for e-helse settes følgende overgangsperiode:

Alle aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne

  • motta Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Viderehenvisning 01.10.2020. 
  • sende Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Viderehenvisning 31.12.2020