Gå til hovedinnhold
Henvisning 2.0 og Status på henvisning

Nasjonal plan for innføring

Norsk Helsenett har på oppdrag fra Direktoratet for e-helse utarbeidet en nasjonal plan for innføring av Henvisning v.2.0 (HIS 80517:2017) og Status på henvisning (HIS 1206:2018).