Gå til hovedinnhold

Nye standarder for henvisning

Henvisning 2.0 og Status på henvisning skal være ferdig innført innen 31.12.2020 og erstatter Henvisning 1.0 og 1.1, og bruk av Tilbakemelding på henvisning. På denne siden finner du informasjon om den koordinerte innføringen.

Utsatt innføring av meldingsstandarder for henvisning og epikrise som følge av COVID-19
Direktoratet for e-helse har i samråd med Norsk Helsenett besluttet at planene for koordinert innføring i 2020 må endres som følge av COVID-19. Dato for mottak av Henvisning ny tilstand, Status på henvisning, Viderehenvisning og Epikrise v1.2 er utsatt til 01.10.2020. Les mer om innføring av standarder på e-helse siden nettsider.

Viktige datoer

2020
01.04.2020

Siste frist for å varsle samhandlingsparter.

01.10.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne motta Viderehenvisning, Henvisning ny tilstand og Status på henvisning

31.12.2020

Aktuelle aktører i helse- og omsorgstjenesten skal kunne sende Henvisning ny tilstand, Status på henvisning og Viderehenvisning.

31.12.2020

Frist for innføring av Henvisning 2.0 og Status på henvisning.